ตราสารหนี้สิน

หนี้สิน คนไม่ใช่น้อยคงพอจะรู้กันดีอยู่แล้วว่า เป็น เอกสารคำสัญญาการกู้ยืมเงิน ที่มีการจ่ายดอกและก็คืนเงินต้นให้กับนักลงทุนเมื่อถึงกำหนดอายุข้อตกลง


รวมทั้งที่สำคัญเป็นเป็นตราสารทางด้านการเงินที่หรูหราการเสี่ยงค่อนข้างจะต่ำ แต่ว่ามิได้มีความหมายว่า การลงทุนในตราสารหนี้สินทุกหมวดหมู่จะปราศจากความเสี่ยงเลย เนื่องจากว่าขึ้นชื่อว่า การลงทุนย่อมมีการเสี่ยงเหมือนกัน จะมากมายจะน้อยขึ้นกับผลของการจัดการลงทุน ด้วยเหตุนั้น ในเนื้อหานี้ จะเอ๋ยถึงการเสี่ยง สำหรับการลงทุนตราสารหนี้สิน โดยการเสี่ยงของตราสารหนี้สินแต่ละจำพวก มีดังต่อแต่นี้ไป เป็น
1.การเสี่ยงทางด้านเครดิต หรือ Credit Risk เป็น การเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาจากเปลี่ยนราคาของเงินทองซึ่งอาจจะมีการเกิดจากการสูญเสียเงินสำหรับในการลงทุน เนื่องจากว่าขาดสภาพคล่อง ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการจัดการที่มีคุณภาพการผิดนัดใช้หนี้ใช้สินที่ผู้กู้ไม่อาจจะจ่ายเงินได้ดังที่ตกลงกันเอาไว้ ถ้าหากผู้ร่วมลงทุนได้ตกลงใจลงทุนในตราสารหนี้สินไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เช็ค การเสี่ยงกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ผู้ร่วมลงทุนไม่สามารถเลี่ยงได้ สิ่งซึ่งสามารถช่วยคุ้มครองปกป้องการเสี่ยงที่อาจจะมีการเกิดขึ้นได้จากการลงทุนที่ดีเยี่ยมที่สุด เป็น การพินิจชั้นความน่านับถือ ซึ่งการจัดลำดับความน่านับถือนี้จะช่วยทำให้ผู้ร่วมลงทุนเชื่อมั่นถึงความรู้ความเข้าใจสำหรับการดำเนินงานแล้วก็การจ่ายหนี้ได้ตามข้อตกลงของผู้ออกตราสาร
2.การเสี่ยงทางด้านการตลาด หรือ Market Risk เป็น การเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวของราคาของเงินทองเป็นต้นว่าความผันแปรของอัตราค่าดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินการของผู้ออกตราสารยกตัวอย่างเช่น แม้อัตราค่าดอกเบี้ยตลาดการคลังมากขึ้น หรือมีท่าทางว่าจะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยทำให้ราคาของตราสารหนี้สินที่ออกมาใหม่ก็จะมากขึ้นด้วย แต่ว่าแม้ผู้ร่วมลงทุนได้เลือกซื้อหรือครอบครองตราสารหนี้สินที่ออกมาก่อนหน้าอัตราค่าดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่กำลังจะได้รับก็จะลดน้อยลง โดยเหตุนี้นักลงทุนสามารถเลี่ยงการเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาจากการผันผวนนี้ได้ด้วยการครองตราสารหนี้สินจนถึงครบอายุคำสัญญา
3.การเสี่ยงจากเงินเฟ้อ หรือ Purchasing Power Risk เป็น ถึงแม้ว่า การลงทุนในตราสารหนี้สินจะแก่และก็ส่งผลทดแทนให้แก่นัมายากลงทุนอย่างสม่ำเสมอก็ตาม แต่ว่าเวลาที่สภาวะเงินเฟ้อสูงมากขึ้นเรื่อยก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ร่วมลงทุน ยิ่งนักลงทุนครองตราสารหนี้สินยาวเท่าไร ก็จะยิ่งเสี่ยงต่อเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพียงแค่นั้น ช่องทางที่นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสำหรับเพื่อการลงทุนก็จะน้อยลง แนวทางเลี่ยงการเสี่ยงที่อาจจะมีการเกิดขึ้นได้ เป็น การลงทุนในตราสารหนี้สินทดแทนเงินเฟ้อ เลือกการลงทุนในตราสารหนี้สินที่มีอัตราค่าดอกเบี้ยลอยตัว หรือกระจัดกระจายเงินทุนในตราสารหนี้สินทั้งยังในระยะสั้นรวมทั้งระยะยาว ฯลฯ
4.การเสี่ยงจากการนำไปลงทุนต่อ หรือ Reinvestment Risk เป็น การเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาจากผู้ร่วมลงทุนนำผลตอบแทนหรือผลกำไรดอกที่ได้รับในแต่ละงวดไปลงทุนต่อในตราสารหนี้สินที่ที่มีการเปลี่ยนอัตราค่าดอกเบี้ยซึ่งอยู่ในตอนขาลง ความเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าดอกเบี้ยในตลาดการคลังย่อมมีผลกระทบต่อผู้ร่วมลงทุน ถึงแม้ว่า ในตราสารหนี้สินที่ลงทุนไปนั้น จะมีอัตราค่าดอกเบี้ยที่ยี่ห้อไว้ก็ตาม เมื่อมีการลงทุนในตราสารหนี้สินใหม่ ผลตอบแทนที่ผู้ร่วมลงทุนจะได้รับก็จะน้อยลงด้วยเช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำหรับนักลงทุนที่ตกลงใจเลือกการลงทุนในตราสารหนี้สิน แนวทางที่จะช่วยลดการเสี่ยงเจริญอีกแนวทางหนึ่ง เป็น ผู้กระทำระจายการลงทุน แล้วก็เรียนรู้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตราสารหนี้สินรวมทั้งความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการรับการเสี่ยงสำหรับเพื่อการลงทุน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*